certyfikaty

ISO

Norma ISO 9001:2015 dotyczy systemu zarządzania jakością i oznacza dążenie do poprawy jakości produkowanych wyrobów i obsługi klientów, jak również ograniczenie biurokracji poprzez poprawę obiegu informacji i dokumentacji w organizacji. Nasza drukrnia pozytywnie przeszła audyt zakończony uzyskaniem certyfikatu i potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz skuteczne jego realizowanie.

FSC

Certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC®) oparty jest o łańcuch kontroli pochodzenia produktu. W naszym przypadku jest to papier. System FSC jest jednym z najbardziej wiarygodnych systemów certyfikacji zasobów leśnych na świecie. Wspierają go główne organizacje ekologiczne. Certyfikat FSC potwierdza, że produkt (tutaj papier) na każdym etapie jego pozyskiwania i przetwarzania spełniał zasady i standardy FSC.

certyfikat ISO certyfikat FSC