ekspres

KONTAKT

EKSPRES

PACKAGING Sp. z o.o. 

 

ul. Wiejska 71

88-100 Inowrocław

 

NIP: 5562737375

KRS: 340909738

 

Telefon:  +48 52 352 73 93

FAX:       +48 52 354 95 71

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko:

Telefon:

Nazwa Firmy

Wiadomość:

Dział sprzedaży

Sales department

wyceny@ekspres.biz

0048 604 134 431

0048 798 683 212

 

 

 

Księgowość

finanse@ekspres.biz

tel. +48 52 352 73 89

Biuro Obsługi Klienta

bok@ekspres.biz

tel. +48 52 352 73 93, wew.217

E-mail:

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Ekspres Packaging Sp. z o.o. NIP 5562737375, siedziba ul. Wiejska 71, 88-100 Inowrocław,

tel. 52 3527393, adres e-mail: rodo@ekspres.biz

2. Celem zbierania danych jest prowadzenie współpracy handlowej w zakresie zakupu i sprzedaży wyrobów z papieru i tektury oraz innych produktów i usług związanych

ze wzajemną kooperacją.

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu z pkt. 2 niniejszej klauzuli. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celu z pkt. 2 niniejszej klauzuli.

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu z pkt. 2 niniejszej klauzuli, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia

roszczeń tj. w przypadku przedsiębiorców- nie dłużej niż 3 lata.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO

1. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez administratora danych: Ekspres Packaging Sp. z o.o. NIP 5562737375, siedziba ul. Wiejska 71, 88-100

Inowrocław tel. 52 3527393, adres e-mail: rodo@ekspres.biz

2. Podajemy nasze dane osobowe dobrowolnie i oświadczamy, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznaliśmy się z treścią Klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści naszych danych i prawie ich poprawiania.

Wyślij Reset